ปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์แล้ว หากท่านสนใจสมัครเข้าโครงการสามารถนำบุตรหลานมาสมัครได้ที่วัดอัมพวันภายในวันที่ ๒๔ มี.ค. ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. พร้อมนำเอกสารมาให้ครบถ้วน