มุฑิตาสักการะ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี “พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์”

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เข้าร่วมมุฑิตาสักการะ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี “พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์” เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน [...]

บรรพชาสามเณร

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

กำหนดการ ๐๘.๓๐ น.  ปลงผมนาค ๑๐.๓๐ น.  พิธีขอขมา ๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหาร [...]

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์ร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทที่โบสถ์วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กำหนดการ ๘.๐๐ [...]

เปิดรับสมัคร โครงการบรรพชาสามเณร รุ่น ๒ วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

เป็นโครงการบรรพชาสามเณรที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) แนะนำสั่งสอนไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกโดยการสอบนั่งสมาธิ นั่งคุกเข่าสวดมนต์ ความอดทน ความตั้งใจ [...]

วันคล้ายวันมรณภาพครบรอบ ๓ ปี

ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทุกๆ ท่าน และศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓ ปี กับการจากไปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เพื่อแสดงความนอบน้อมกตัญญู ระลึกถึงความดีและพระคุณที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีแต่เราท่านทั้งหลาย.. [...]

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [...]

วันมอบตัวบุตรหลานโครงการสามเณรวัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

ท่านสามารถนำบุตรมามอบตัวได้ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [...]

งานหล่อพระประธานพระเจดีย์ฯ

วัดอัมพวัน วัดอัมพวัน, พรหมบุรี, สิงห์บุรี

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมงานในพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเพ็ชร เพื่อเป็นพระประธานประจำพระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ และหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อดำ (พระในป่า) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน [...]

บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญ และร่วมงาน บรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุใหม่ เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [...]

Go to Top